Podmínky pro partnerský program

Podmínky pro partnerský program (dále jen „Podmínky“) do systému www.aaapoptavka.cz (dále jen „Server“) provozovaného společností
MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1328 (dále jen „Provozovatel“).

1) Popis služby

Server umožňuje fyzickým osobám podnikatelům, právnickým osobám a dalším osobám a subjektům, které mají přidělené identifikační číslo v ČR (dále jen „Dodavatel“ nebo „Dodavatelé“) zaregistrovat se do partnerského programu serveru www.aaapoptavka.cz. Dodavatelé registrací do partnerského programu berou na vědomí, že od tohoto okamžiku je uzavřena smlouva mezi Provozovatelem a Dodavatelem. Dodavatel může umístit na své stránky vybraný reklamní formát odkazující na www.aaapoptavka.cz. Dodavatel může umístit reklamní formát pouze na vlastní stránky. Provozovatel se zavazuje hradit provizi dle podmínek uvedených níže.

2) Práva a povinnosti Dodavatele

2.1) Dodavatel prohlašuje, že jím poskytnuté informace při registraci do partnerské programu jsou pravdivé.

2.2) Dodavatel prohlašuje, že se registruje pouze za účelem uzavření partnerského programu se serverem www.aaapoptavka.cz a získávání odměny v podobě provizí za uskutečněné akce. Dodavatel se zavazuje, že v žádném případě nepoškodí dobré jméno Provozovatele.

2.3) Dodavatel se zavazuje umístit na své webové stránky pouze ty reklamní prvky, které nabízí provozovatel a nebo jsou provozovatelem písemně schváleny.

2.4) Dodavatel se zavazuje neposkytovat grafickou tvorbu Provozovatele třetím osobám bez písemného souhlasu Provozovatele.

2.5) Dodavatel prohlašuje, že je osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky dle platné české legislativy.

2.6) Dodavatel bere na vědomí, že nesmí žádným způsobem motivovat ani odměňovat své návštěvníky a třetí strany za prohlížení reklamních prvků Provozovatele, pokud není dohodnuto jinak a to písemným záznamem. Za každý jednotlivý případ, kdy Dodavatel pobízel jakýmkoliv způsobem návštěvníky stránek a třetí strany kliknout na reklamní prvky Provozovatele zaplatí Dodavatel smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč a to do 14 dnů od písemného upozornění na porušení tohoto pravidla.

2.7.) Dodavatel souhlasí se zasíláním obchodních nabídek Provozovatele i třetích stran a s archivací poskytnutých dat.

2.8) Reklamní prvky nesmí být umístěny na stránky s pornografickým obsahem nebo na stránky, které obsahují vulgarismy a mohly by poškodit dobré jméno Provozovatele.

2.9) Dodavatel bere na vědomí, že jakýmkoliv porušením těchto podmínek zaniká jeho právo na provizi z uskutečněných transakcí.

2.10) Dodavatel bere na vědomí, že veškeré informace, které se během spolupráce dozvěděl od Provozovatele, jsou obchodním tajemstvím a nesmí je sdílet s třetí stranou.

2.11) Dodavatel má povinnost se pravidelně seznamovat s aktuální podobou obchodních podmínek a v případě nesouhlasu s aktuální podobnou obchodních podmínek je povinen registraci ukončit a to zasláním e-mailu na info@aaapoptavka.cz s informací o ukončení spolupráce.

2.12) Dodavatel bere na vědomí, že Provize bude vypočítána výhradně na základě záznamů provozovatele s tím, že údaje ve statistikách mohou být zpětně opraveny, např. v důsledku opravy matematické chyby apod. Žádné jiné způsoby měření a statistiky nebudou Provozovatelem uznány.

3) Práva a povinnosti Provozovatele

3.1) Provozovatel má právo údaje uvedené Dodavatelem při registraci a poté i v editaci po přihlášení zveřejnit na Serveru.

3.2) Provozovatel má dle vlastního uvážení právo registraci nepřijmout nebo ji zrušit a to z důvodů, kdy Dodavatel:

  • uvádí nepravdivé údaje o sobě nebo o své firmě
  • se registruje za jiným účelem než je účast v partnerském programu
  • nesplňuje tyto podmínky
  • by mohl poškodit dobré jméno Provozovatele

3.3) Provozovatel se zavazuje zaplatit odměnu ve výši domluvené provize mezi Dodavatelem a Provozovatele. Nárok na odměnu vzniká, když přes reklamní prvky umístěné na stránkách Dodavatele přijde nový zákazník na stránky www.aaapoptavka.cz a provede jednu z následujících akcí:

  • registraci zcela nového zákazníka, který ještě nikdy nebyl registrován v poptávkovém systému www.aaapoptavka.cz přes „Registrační formulář nového dodavatele“ a vytvořením objednávky na služby, kterou následně uhradí
  • zadáním poptávky přes formulář „Zadání nové poptávky“, poptávka musí splnit všechny kritéria pro uveřejnění a poté je uveřejněna a schválena Provozovatelem

3.4) Odměny činí 50 Kč za každou schválenou firemní poptávku, která byla zadána právnickou osobou a bylo uvedeno platné IČ, 50 Kč za každou schválenou poptávkou od soukromé osoby, pokud není dohodnuto jinak. Dále 20 % ze všech zaplacených objednávek od nového zákazníka. Při součtu všech odměn, převyšující částku 100 000 Kč je provize navýšena na 25 % ze všech zaplacených objednávek od nových zákazníků. Všechny částky jsou uvedeny bez DPH 21 %.

3.5) Provozovatel má právo registraci Dodavatele kdykoliv zrušit bez udání důvodu. V tomto případě má Dodavatel nárok na vyplacení nevyplacené odměny za získané zákazníky.

3.6) Provozovatel Serveru má právo zasílat na email Dodavatele zprávy s novinkami Serveru nebo Provozovatele s reklamním obsahem a nabídkou třetích stran.

3.7) Provozovatel umožní Dodavateli on-line přístup do statistik jeho partnerského programu pod unikátními přístupovými údaji, které Provozovatel zašle Dodavateli do e-mailu uvedeném v registraci.

3.8) Provozovatel se zavazuje na www.aaapoptavka.cz v partnerském programu zveřejňovat aktuální stav provizí a odměn.

3.9) Provozovatel vyplatí odměnu vždy za uplynulý kalendářní měsíc a to na základě faktury, kterou Dodavatel vystaví Provozovateli s 14 denní splatností. Minimální částka pro vyplacení je 1 000,- Kč bez DPH.

4) Závěrečná ustanovení

4.1) Tyto podmínky nabývají platnost jejich zveřejněním

4.2) Dodavatel je povinen se pravidelně seznamovat s obsahem těchto Podmínek. Nevyužije-li možnost danou bodem číslo 4.2, má se za to, že Dodavatel s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.

4.3) V případě poskytnutí osobních údajů s nimi bude Provozovatel nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.Využijte nabídek partnerských webů

Nebojte se na nás obrátit, rádi si přečteme Vaše názory.