Veřejné zakázky nově obsahují i zasílání dodatečných informací

<< Zpět na výpis

21.06.2016

Projekt AAApoptávka.cz přichází s inovací zasílání dodatečných informací u veřejných zakázek, která povede k poskytování komplexnějších a detailnějších informací dodavatelům za stejných cenových podmínek, na které byli doposud zvyklí. „Zatímco cena zůstává stejná, jsme přesvědčeni, že kvalita této služby se posouvá zcela na jinou úroveň a dodavatelům ulehčí práci při vypracování nabídek a plnění všech podmínek pro úspěšné zapojení se do výběrových řízení. Zároveň jsme rádi, že jsme prvním portálem, který poskytuje informace o veřejných zakázkách takto komplexně.“, konstatuje Vlastimil Marek, vedoucí oddělení veřejných zakázek projektu AAApoptávka.cz. O dodatečných informacích se dodavatel bude nově dozvídat prostřednictvím e-mailu.


Cílem této služby, která se implementovala bezmála 5 měsíců, je zajistit již zmíněnou maximální komplexnost a detailnost informací o veřejných zakázkách, a tím zvýšit už i tak vysokou úspěšnost realizace u našich dodavatelů, která dosahuje nyní 86%.


Dodatečné informace podléhají Zákonu o Veřejných zakázkách a dodavatele opravňuje požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Týkají se především - bližší specifikace předmětu plnění, doplňujících informací, termínů pro podání nabídek či prohlídek místa plnění a různých dalších náležitostí vyplývajících ze zadávací dokumentace. Tytéž informace může zadavatel v průběhu zadávacího řízení poskytnout dodavatelům i bez předchozí žádosti. Prostřednictvím dodatečných informací může zadavatel informovat dodavatele také o zrušení veřejné zakázky.


Nejčastěji se dodatečné informace týkají:a) Změny lhůty pro podání nabídek, změny termínů prohlídek místa plnění.


b) Dotazů uchazečů s odpověďmi zadavatele.


c) Doplnění zadávací dokumentace o další přílohy, podrobnější specifikace, doplnění projektové dokumentace atd.


d) Uveřejnění opravné zadávací dokumentace včetně všech příloh týkajících se opravy.


e) Uveřejnění oznámení o zrušení veřejné zakázky.


<< Zpět na výpis

Kde se o nás píše

NOVAIdnes.czČTKPODNIKATEL.CZMěšec.czEKONOMLupa.czeulog.czPRESSWEB