BEGIN:VCARD VERSION:3.0 REV:2022-08-07T18:36:18Z N;CHARSET=utf-8:Moteffová;Zora;;; FN;CHARSET=utf-8:Zora Moteffová ORG;CHARSET=utf-8:GANYMEDES POINT s.r.o. EMAIL;INTERNET:ganymedes-point@seznam.cz TEL;PREF;WORK:+420777823406 ADR;WORK;POSTAL;CHARSET=utf-8:;;U Nikolajky 2105/18;Praha 5 - Smíchov;;1500 0;Czech Republic END:VCARD