Vytvořte si profesionální smlouvy jednoduše a zdarma.

Díky předvyplněným smlouvám můžete jednoduše a během chvíle ochránit
své podnikání před případnými nezdary a možnosti nezaplacení.

Smlouvy na míru Vašim potřebám
Potřebujete vytvořit smlouvu na míru?
Kontaktujte odborníky
1.
Výběr smlouvy

Vyberte si smlouvu, kterou chcete použít z nabídky niže.
2.
Vyplnění smlouvy

Na stránce www.legito.cz vyplňte smlouvu dle svých potřeb a zadejte svůj e-mail, popřípadě se přihlaste.
3.
Použití kupónu ve shrnutí objednávky

Vložte kód pro stáhnutí zdarma do položky Vložte kupón a stahujte zdarma.
Čestné prohlášení
Darovací smlouva
Dodatek ke smlouvě
Kupní smlouva
Licenční smlouva
Nájemní smlouva
Plná moc
Podnájemní smlouva
Předávací protokol
Předžalobní upomínka
Rámcová kupní smlouva
Rámcová smlouva o dílo
Servisní smlouva
Směnka
Smlouva o dílo
Smlouva o obchodním zastoupení
Smlouva o odpovědném zástupci
Smlouva o poskytování služeb
Smlouva o převodu doménového jména
Smlouva o spolupráci
Smlouva o stavbě domu
Smlouva o vedení účetnictví
Smlouva o rezervaci nemovitosti
Smlouva o výpůjčce
Smlouva o zřízení služebnosti
Zástavní smlouva
Zprostředkovatelská smlouva
Uznání dluhu