Vzorové smlouvy

Správně uzavřená smlouva je základem pro hladký průběh spolupráce při jakékoliv činnosti. Připravili jsme pro vás vzory nejčastěstěji používaných typů smluv. Nabízíme vám je ke stažení zcela zdarma.

Smlouvy vám přinášíme ve spolupráci s

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský poskytuje komplexní právní pomoc, přičemž v České republice patří mezi přední kanceláře zejména v oblasti litigací a IT práva včetně problematiky e-commerce.

Potřebujete sestavit smlouvu na míru? Obraťte se na odborníky z Mka nosko!

Nejčastěji stahované smlouvy

Smlouva o poskytování služeb

Jedná se o vzor smlouvy o poskytování služeb mezi podnikateli (opakovaná činnost).

Stáhnout

Kupní smlouva (prodej zboží mezi podnikateli)

Jedná se o vzor kupní smlouvy mezi podnikateli ohledně prodeje zboží, které není vyráběno pro kupujícího na zakázku.

Stáhnout

Smlouva o dílo (rekonstrukce budovy)

Jedná se o vzor smlouvy o dílo mezi podnikateli ohledně zajištění rekonstrukce budovy.

Stáhnout

Ostatní smlouvy

Smlouva o zprostředkování

Jedná se o vzor smlouvy o zprostředkování uzavření kupní smlouvy mezi podnikateli.

Stáhnout

Smlouva o poskytování služeb

Jedná se o vzor smlouvy o poskytování služeb mezi podnikateli (opakovaná činnost).

Stáhnout

Smlouva o nájmu stroje

Jedná se o vzor smlouvy o nájmu mezi podnikateli ohledně pronájmu stroje.

Stáhnout

Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání

Jedná se o vzor smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání.

Stáhnout

Nájemní smlouva (bytová jednotka)

Jedná se o vzor smlouvy o nájmu bytové jednotky mezi fyzickými osobami.

Stáhnout

Smlouva o dílo (výrobek)

Jedná se o vzor smlouvy o dílo mezi podnikateli, kdy zhotovitel zhotovuje výrobek z materiálu dodaného objednatelem.

Stáhnout

Smlouva o dílo (technologické zařízení stavby)

Jedná se o vzor smlouvy o dílo mezi podnikateli ohledně zajištění přímé dodávky technologického zařízení stavby v rámci výstavby budovy.

Stáhnout

Smlouva o dílo (rekonstrukce budovy)

Jedná se o vzor smlouvy o dílo mezi podnikateli ohledně zajištění rekonstrukce budovy.

Stáhnout

Smlouva o dílo (výstavba nové budovy)

Jedná se o vzor smlouvy o dílo mezi podnikateli ohledně zajištění výstavby budovy.

Stáhnout

Kupní smlouva o převodu nemovitostí (pozemek s domem)

Jedná se o vzor smlouvy o převodu pozemku se stavbou (domem určeným k bydlení) a dalšího souvisejícího pozemku mezi fyzickými osobami s tím, že se předpokládá, že oba pozemky jsou ve výlučném vlastnictví strany prodávající.

Stáhnout

Kupní smlouva o převodu nemovitostí (pozemek)

Jedná se o vzor smlouvy o převodu pozemku mezi fyzickými osobami s tím, že se předpokládá, že pozemek je ve výlučném vlastnictví strany prodávající.

Stáhnout

Kupní smlouva o převodu nemovitostí (bytová jednotka)

Jedná se o vzor smlouvy o převodu bytové jednotky mezi fyzickými osobami s tím, že se předpokládá, že bytová jednotka je ve výlučném vlastnictví strany prodávající a strana kupující bytovou jednotku nabývá také výlučného vlastnictvím.

Stáhnout

Kupní smlouva (výrobek na zakázku)

Jedná se o vzor kupní smlouvy na koupi věci vyrobené na zakázku mezi podnikateli.

Stáhnout

Kupní smlouva (koupě vozidla mezi podnikateli)

Jedná se o vzor kupní smlouvy na koupi vozidla mezi podnikateli.

Stáhnout

Kupní smlouva (prodej vozidla spotřebiteli)

Jedná se o vzor kupní smlouvy na koupi vozidla, kdy prodávající je podnikatelem a kupující spotřebitelem.

Stáhnout

Kupní smlouva (prodej zboží mezi podnikateli)

Jedná se o vzor kupní smlouvy mezi podnikateli ohledně prodeje zboží, které není vyráběno pro kupujícího na zakázku.

Stáhnout

Kupní smlouva (prodej zboží spotřebiteli)

Jedná se o vzor kupní smlouvy ohledně prodeje nového zboží spotřebiteli, jež je uzavírána za osobní přítomnosti stran (nikoliv distančně).

Stáhnout

Kupní smlouva (distanční prodej zboží spotřebiteli)

Jedná se o vzor kupní smlouvy ohledně jednorázového prodeje nového zboží spotřebiteli, jež je uzavírána bez osobní přítomnosti stran (distančně).

Stáhnout