Vyznejte se ve světě výběrových řízení a veřejných zakázek

Pro zkušené podnikatele jsou výběrová řízení a veřejné zakázky často denním chlebem. Začínající podnikatelé ale vstupují do oblasti, ve které není úplně jednoduché se vyznat. Špatně napsaná nabídka nebo nepochopení pravidel pak může vést ke ztrátě zakázky ještě předtím, než se zadavatelé vůbec začnou rozhodovat o jejím přidělení.

My se s veřejnými zakázkami a výběrovými řízeními na AAAPoptávka setkáváme neustále a chtěli bychom vám osvětlit základní fakta o jejich zadávání. Doufáme, že se díky těmto informacím vyhnete začátečnickým chybám a získáte nové klienty.

Druhy a fáze výběrového řízení

Správně bychom podle zákona měli mluvit o zadávacích řízeních, ujaly se ale výše zmíněné pojmy. V rámci zadávacího řízení je vybírán jeden nebo více dodavatelů pro splnění veřejné zakázky. Nejprve dojde k oznámení o této veřejné zakázce a následně je veřejně vyvěšena výzva, která musí obsahovat informace i o tom, do kdy a kam je nutno posílat vypracované nabídky. Dodavatelé pak musí podle daných kritérií v nabídce prokázat svoji kvalifikaci. Součástí výzvy bývá i rozdělení kritérií pro rozhodování (např. u výstavby dětského hřiště může rozhodovat z 80 % cena, z 20 % estetická hodnota návrhu).

Otevřené řízení je to, ve kterém je počet dodavatelů neomezený a osloven je široký okruh potenciálních dodavatelů. V užším řízení jsou osloveni konkrétní dodavatelé. Existuje také tzv. jednací řízení, které může být s uveřejněním i bez něj.

Kdo může být zadavatel?

Zadávat veřejnou zakázku může stát, samosprávné územní celky a státní příspěvkové organizace. Zakázka ale může vyjít i od dotovaných zadavatelů, jejichž činnost je hrazena z více než 50 % veřejnými prostředky. Nakonec může zakázka být zadána také sektorovým zadavatelem, který vykonává některou ze zákona relevantních činností na základě zvláštního či výhradního práva.

Jak členíme zakázky podle velikosti?

Za veřejnou zakázku malého rozsahu považujeme zakázku na dodávky nebo služby, která nepřesáhne 2 miliony korun bez DPH. U stavebních prací se za veřejnou zakázku malého rozsahu počítá vše, co nepřesáhne 6 milionů korun. Podlimitní veřejné zakázky se začínají počítat různě podle toho, čeho se týkají a kdo je zadavatelem. Například pro služby a dodávky zadané státem je podlimitní zakázka vše do výše 3 395 000 korun.

Co je potřeba dodržovat při zadávání a plnění zakázek?

Zadavatel musí zajistit, že kritéria zakázky jsou jasná a dohledatelná. Všichni dodavatelé musí mít stejný přístup k důležitým informacím a žádný z nich nesmí být zvýhodněn ani znevýhodněn. Velmi důležitou je zásada přiměřenosti, která říká, že daná zakázka musí svým nastavením odpovídat charakteru a rozměru plánovaného úkonu. Jedná se o způsob, jak zajistit, aby zakázka nebyla součástí korupčních aktivit.

Dočteno? Registrujte se a podnikejte na 100 %!

S výše zmíněnými radami a přílivem nových zákazníků z AAAPoptávka.cz pro vás bude podnikání hračka. Nevěříte? Za poslední měsíc jsme dodavatelům přinesli 10 000 poptávek v hodnotě přes 400 000 000 Kč.

Získejte náskok v podnikání a zanechte nám na sebe kontakt. Ozveme se vám zpět ohledně registrace.

Odesláním souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů