• K Šeberovu 796 , 14900 Praha 4 - Hrnčíře
  • Praha - hl. město — Hlavní město Praha

O nás

Geologický průzkum lokalit určených k výstavbě objektů, ověřování hydrogeologických poměrů, vyhledávání zdrojů podzemních vod, ověřování kvality podzemních a povrchových vod. Hydrotechnické výpočty, návrhy zařízení pro předčišťování znečištěných vod. Zjišťování korozivity geologického prostředí, určení radonového rizika z geologického prostředí. Ověřování ekeologické zátěže průmyslových objektů a areálu, návrhy a realizace sanačních prací. Vyhledávání podzemních dutin, prostor a objektů. Vymapování tektonických poruch a posouzení jejich vlivu na zdraví člověka (tzv. geopatogenní zóny) aj.

Údaje

Působnost: Celá ČR
Adresa: K Šeberovu 796, 14900 Praha 4 - Hrnčíře
Okres: Praha - hl. město
Kraj: Praha a okolí

Kontaktní osoby

RNDr. Ivan Linhart CSc
Správce zápisu

Poslat e-mailem